โครงการ

สยามไฮวิลล์ คลองหลวง (Sold Out)

บ้านบนเนิน หลังใหญ่ ใกล้ตลาดไท แค่คืบ
โครงการ บ้านเดี่ยว จำนวน 113 หลัง

52.5 - 244 ตารางวา

สยามไฮวิลล์ วงแหวนธัญญะ

LET THE OUTDOOR IN "เปิด เพื่อการใช้ชีวิตที่...กว้าง...กว่า"
โครงการ บ้านเดี่ยว จำนวน 182 หลัง

55 – 120 ตารางวา

สยามไฮวิลล์ คลองหลวงเอราวัณ

บ้านเดี่ยวหน้ากว้าง 4 จอด ใกล้ตลาดไท
โครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 99 หลัง

54-81 ตารางวา

Have A Good Day || เพราะเราหวังให้ช่วงเวลาดีๆ เริ่มต้นที่นี่

บริษัท สยามมั่นคง จำกัด © 2013 Siam Munkong Company Limited. All rights reserved