มุมมองผู้บริหาร

สยามมั่นคง เริ่มจากการรวมตัวของทีมบริหารรุ่นใหม่ ที่มีไลฟสไตล์ต่างกัน ทั้งในเรื่องของการทำธุรกิจ การเป็นสถาปนิกนักออกแบบ และการเข้าใจถึงวิถีชีวิตผู้ซื้ออย่างเต็มตัว บ้านจึงเกิดการตกผลึกของแนวคิด ที่ไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาสวยหรือทันสมัย แต่เพิ่มการใส่ใจในทุกๆองค์ประกอบของการใช้ชีวิต”

วีระศักดิ์ จงประวัติสกุล

กรรมการผู้จัดการ
 
“ บ้านต้องเป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการวางรากฐานอนาคตที่มั่นคง"

การซื้อบ้านเป็นการลงทุนให้ชีวิต ในทุกๆความเชื่อที่ลูกค้ามีให้ ต้องตอบแทนด้วยมาตรฐานที่ดี ทั้งวัสดุ แบบ การก่อสร้าง ต้องมีความคุ้มค่า ดังนั้นบ้านแบบไหนที่ดี อยู่แล้วมีความสุข นั่นคือทรรศนะคติของเรา

ศักดิ์พล จงประวัติสกุล

รองกรรมการผู้จัดการ/
ผู้จัดการฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
“ บ้านสร้างสัมพันธ์แห่งสายใย ลูกค้าคือใคร ต้องการอะไร เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษ”

บ้านเป็นจุดรวมความสุขของครอบครัว บ้านที่เราสร้างต้องตอบสนองทั้งตัวเราและลูกค้า จึงต้องมั่นใจในคุณภาพก่อน ถึงสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ เพราะหากเรายังไม่รักในสิ่งที่เรามี เราจะทำให้คนอื่นรักได้ยังไง

สันติสุข อำพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ /
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
“ บ้านไม่ใช่เพียงห้องที่เรียงต่อกัน แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิต”

ด้วยพื้นฐานการเป็นสถาปนิก การสร้างบ้านสักหลัง ไม่เพียงแค่ออกแบบให้สวย แต่ต้องเริ่มตั้งโจทย์ถึงการใช้ชีวิตภายในบ้าน จะออกแบบเรื่องราว ทิศทาง การจัดวางยังไง เพื่อสร้างการอยู่สบาย และการใช้ชีวิตที่ลงตัว

Have A Good Day || เพราะเราหวังให้ช่วงเวลาดีๆ เริ่มต้นที่นี่

บริษัท สยามมั่นคง จำกัด © 2013 Siam Munkong Company Limited. All rights reserved