บทความ

2017

JUL

บ้านที่ได้มาจากการแลกคลิปหนีบกระดาษ

เป็นไปได้ไหม ถ้าเขาจะเอาคลิปหนีบกระดาษสีแดงที่อยู่ตรงหน้าเขา ไปแลกเปลี่ยนเป็นของอะไรใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแลกเป็นบ้านได้

Have A Good Day || เพราะเราหวังให้ช่วงเวลาดีๆ เริ่มต้นที่นี่

บริษัท สยามมั่นคง จำกัด © 2013 Siam Munkong Company Limited. All rights reserved