บทความ

2017

JUN

หนังสือที่บ้านในบ้านไม่ได้

หนังสือที่เขียนโดยกลุ่มคนไร้บ้าน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกของพวกเขาออกมาเป็นตัวหนังสือ แถมปกหนังสือที่ใช้ก็เป็นกระดาษลังที่คนไร้บ้านมักนำมาใช้วางเป็นที่นอน

Have A Good Day || เพราะเราหวังให้ช่วงเวลาดีๆ เริ่มต้นที่นี่

บริษัท สยามมั่นคง จำกัด © 2013 Siam Munkong Company Limited. All rights reserved